Фирмена философия

Фирмената философия на нашата фирма се основа на няколко основни елемента:

  1. Отношението ни към клиентите;
  2. Отношението на хората;
  3. Отношението ни към доставчиците;
  4. Непрекъснато подобряване.

1. Отношението ни към клиентите

Личният контакт и професионалното отношение ежедневно доказват на нашите клиенти, че те са най-важните за нас. С високото качество на продуктите и доброто обслужване ние непрекъснато се стремим да добавяме стойност за клиента. Удовлетворението на нашите клиенти и ентусиазма в нашата работа ни карат да вярваме, че ще продължим да задоволяваме и ще НАДХВЪРЛЯМЕ Вашите очаквания.

 2. Отношението на хората

Хората на всички нива в нашата фирма са мотивирани, отдадени и включени в работата. Отговорността, съзидателното и творческо мислене и стремежът за непрекъснато усъвършенстване ни дават увереност, че ние сме най добрите. Работната атмосфера е изпълнена с доверие, делегиране на отговорности и професионално отношение към решаване на проблемите на нашите клиенти.

3. Отношението ни към доставчиците

Нашата фирма изгражда коректни, професионални и в същото време приятелски отношения с нашите доставчици. Това ни помага да постигаме голяма гъвкавост и скорост на реакция спрямо променящите се пазарни условия; да оптимизираме разходите и ресурсите; да имаме повишена способност за създаване на стойност за нашите клиенти.

4. Непрекъснато подобряване

Постоянното усъвършенстване на продуктите, процесите и системите е цел и ежедневие на всеки един човек в нашата фирма.

 Прочетете още за фирмената философия на Фикси България ЕООД