Дюбели

По-долу ще намерите списък на предлаганите от нас дюбели. Част от тях притежават ЕТА сертификат. Всички дюбели, които предлагаме са с много  високо качество и са произведени в Европа.
ETA сертификат: Снимка: Наименование:
ETA сертификат
Дюбел Х5 с винт шестограм Дюбел Х5 с винт шестограм
ETA сертификат
Дюбел Х5 с винт фрезенк TORX Дюбел Х5 с винт фрезенк TORX
ETA сертификат
Дюбел пирон с фрезенкова шийка Дюбел пирон с фрезенкова шийка
ETA сертификат
Дюбел пирон с широка периферия Дюбел пирон с широка периферия
ETA сертификат
Дюбел за топлоизолация в куха тухла LTX дюбел за топлоизолация за тухла с пирон от стъклонапълнен полиамид
УД-2 Евро дюбел УД-2 Евро дюбел, Polypropylene /ko-polymer/
УД-3 Евро дюбел УД-3 Евро дюбел, Polypropylene /ko-polymer/
УД-4 Евро дюбел УД-4 Евро дюбел, Polyamide 6.6
ДУД Дюбел удължен, комплект с винт ДУД Дюбел удължен, комплект с винт
ДКС-1 Дюбел за куха стена ДКС-1 Дюбел за куха стена
ДКС-2 Дюбел за куха стена ДКС-2 Дюбел за куха стена
ДКС-3 Универсален дюбел ДКС-3 Универсален дюбел
ДКС-4 Универсален дюбел ДКС-4 Универсален дюбел
NH Дюбел пирон с цилиндрична шийка NH Дюбел пирон с цилиндрична шийка
NHH Дюбел пирон с широка периферия NHH Дюбел пирон с широка периферия
Дюбел раменен за тухла, без винт Дюбел раменен за тухла, без винт
Комплект раменен дюбел с винт Комплект раменен дюбел с винт 571, полиамид 6.6
Комплект раменен дюбел с винт Комплект раменен дюбел с винт фрезенк, полиамид 6.6
Комплект раменен дюбел с винт 2 Комплект раменен дюбел с винт 571, полиамид 6.6
Раменен широкоразтварящ дюбел Раменен широкоразтварящ дюбел, полиамид 6.6
Двойноразтварящ дюбел за тухла Двойноразтварящ дюбел за тухла, полиамид 6.6
Метален пружинен дюбел МПД – Метален пружинен дюбел
Метален дюбел за газобетон МДГ – Метален дюбел за газобетон
Дюбел полиамид за газобетон Дюбел полиамид за газобетон
Дюбел за леки закрепвания ДЛО-1 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 2 ДЛО-2 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 4 ДЛО-4 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 6 ДЛО-6 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 7 ДЛО-7 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 1 ДЛП-1 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел за леки закрепвания 1-2 ДЛП-2 Дюбел за леки закрепвания
Дюбел MOLLY Дюбел MOLLY
Инструмент за монтаж на дюбел MOLLY Инструмент за монтаж на дюбел MOLLY
Дюбел за топлоизолация ДТИ-1 Дюбел за топлоизолация
Дюбел за изолация ДИП-2 Дюбел за изолация с пирон от полипропилен
Дюбел за изолация в куха тухла LTX дюбел за топлоизолация за тухла с пирон от стъклонапълнен полиамид
Шайба за топлоизолация Шайба за топлоизолация
Метална шайба за топлоизолация Метална шайба за топлоизолация тип 1, поцинкована
Метална шайба за топлоизолация 2 Метална шайба за топлоизолация тип 2, поцинкована
Комплект за монтаж през изолационни плоскости THERMOSTOP – Комплект за монтаж през изолационни плоскости